Төслийн ажлын явцаас

2018/03/02

ОТ Бетон зуурмагийн үйлдвэр 4 төслийн инженерүүд ажлын хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж байгаа нь