Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Агаарын хөлгийн Ангарын барилгын төсөл
Захиалагч МИАТ
Гүйцэтгэсэн ажил  Иж бүрэн зураг төсөл
Давхар 2
Нийт талбай 18,589м2
Дууссан огноо 2016 оны 02 сар