Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Санстоун орон сууц, үйлчилгээний барилга
Захиалагч "Эс Девелопмент" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 16
Нийт талбай 6878 м.кв
Орон сууц, үйлчилгээний барилга
Захиалагч "М-Ойл Групп" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Эскиз
Байршил Улаанбаатар хот 
Давхар 22
Нийт талбай 64675 м.кв
2 ш, 20 давхар тансаг зэрэглэлийн орон сууцны барилгын төсөл

Тус төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажилбарууд:

  • Ерөнхий гүйцэтгэгчийн тендерийн материал
  • Урьдчилсан төсөв