Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Порше Улаанбаатар төв
Захиалагч "Аркетайп Монгол" ХХК
Ажлын цар хүрээ  ИШС-ний ажлын зураг
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбар 10397 м.кв