Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
IMAX кино театр
Захиалагч Нью Тур Сафарис ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил   Дотор ИШС-ний зураг төсөл
Давхар 2
Танхимын тоо 6
Нийт талбар 5000м2
Дууссан огноо 2016 оны 02 сар