Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Нэг маягийн зураг төсөл
Захиалагч Хөдөлмөрийн Яам
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбай 600 м.кв
Pizza Hut Сансар салбар
Захиалагч "Таван Богд Фүүдс" ХХК 
Ажлын цар хүрээ  ИШС-ний ажлын зураг
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 1
Нийт талбай 214 м.кв

 

МБИХ
Захиалагч МБИХ
Ажлын цар хүрээ  Эскиз зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот 
Давхар 9
Нийт талбай 3500 м.кв
"Лидер ресорт" жуулчны бааз
Захиалагч “Лидер Буянт Холдинг” ХХК 
Ажлын цар хүрээ   Эскиз зураг
Байршил Тэрэлж, Улаанбаатар
Давхар 3
Нийт талбай 5200 м.кв
Дууссан огноо 2014 оны 06 сар
"Прожект - 60" төсөл
Захиалагч "Зайсан Степс" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Давхар 12
Нийт талбай 9300 м.кв
Дууссан огноо 2015 оны 06 сар
< 123