Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Нэг маягийн зураг төсөл
Захиалагч Хөдөлмөрийн Яам
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбай 600 м.кв
Оффисын барилга
Гүйцэтгэсэн ажил   Эскиз зураг төсөл
Давхар 12
Нийт талбар 8700м2
Дууссан огноо 2016 оны 04 сар