Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Баянхонгор аймгийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв төсөл
Захиалагч Говийн сэргэлт сан ТББ
Гүйцэтгэсэн ажил  Эскиз зураг
Давхар 3
Нийт талбай 4,760м2
Дууссан огноо 2014 оны 01 сар