Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Агаарын хөлгийн Ангарын барилгын төсөл
Захиалагч МИАТ
Гүйцэтгэсэн ажил  Иж бүрэн зураг төсөл
Давхар 2
Нийт талбай 18,589м2
Дууссан огноо 2016 оны 02 сар
Ангарын барилгын төсөл
Захиалагч Тэдмэнт Хийц ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил  Иж бүрэн зураг төсөл
Давхар 1
Нийт талбай 6,965м2
Дууссан огноо 2014 оны 11 сар
Буянт-Ухаа II-2 төсөл

Тус төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажилбарууд:

  • Гэрээний нөхцлүүд
  • Ерөнхий гүйцэтгэгчийн тендерийн материал
  • Мастер график
  • Урьдчилсан төсөв
  • Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө