Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Агуулахын оффис, гаражийн барилга
Захиалагч "Некст Электроникс" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбай 1192 м.кв