Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
АШУҮИС-ийн сургалтын бааз эмнэлэг
Захиалагч БСШУЯ, Монгол Улс
  Ямашита Секкей ХХК, Азуса Секкей ХХК, Япон улс 
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхрын тоо 3
Нийт талбай 16900 м.кв