Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
АШУҮИС-ийн сургалтын бааз эмнэлэг
Захиалагч БСШУЯ, Монгол Улс
  Ямашита Секкей ХХК, Азуса Секкей ХХК, Япон улс 
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхрын тоо 3
Нийт талбай 16900 м.кв
Мобиком группын технологийн газар
Захиалагч "Ньюком проперти" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Засварын ажлын зураг гүйцэтгэл 
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 4
Нийт талбай 2642 м.кв
Агуулахын оффис, гаражийн барилга
Захиалагч "Некст Электроникс" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбай 1192 м.кв
Нэг маягийн зураг төсөл
Захиалагч Хөдөлмөрийн Яам
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 2
Нийт талбай 600 м.кв
Үндэсний хурлын танхим, зочид буудлын цогцолбор барилга
Захиалагч "Шинэхэн Групп" ХХК
Ажлын цар хүрээ Төслийн менежмент
Байршил Улаанбаатар хот
Давхарын тоо 9
Эзлэх талбай 70080 м.кв