Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Орон сууц, үйлчилгээний барилга
Захиалагч "М-Ойл Групп" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Эскиз
Байршил Улаанбаатар хот 
Давхар 22
Нийт талбай 64675 м.кв
Хот айл хотхон төсөл
Захиалагч Аркетайп Монгол ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил   ББ болон ИШС-ний зураг төсөл
Давхар 2
Нийт талбай 28,957м2
Дууссан огноо 2015 оны 04 сар