Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Хот айл хотхон төсөл
Захиалагч Аркетайп Монгол ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил   ББ болон ИШС-ний зураг төсөл
Давхар 2
Нийт талбай 28,957м2
Дууссан огноо 2015 оны 04 сар