Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Үндэсний хурлын танхим, зочид буудлын цогцолбор барилга
Захиалагч "Шинэхэн Групп" ХХК
Ажлын цар хүрээ Төслийн менежмент
Байршил Улаанбаатар хот
Давхарын тоо 9
Эзлэх талбай 70080 м.кв