Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Оюу Толгой Бетон зуурмагийн үйлдвэр IV
Захиалагч "Премиум Конкрит" ХХК
  Жаковс (олон улсын төсөл)
Ажлын цар хүрээ  Төслийн менежмент, Барилга угсралтын менежмент 
Байршил Ханбогд сум, Өмнөговь аймаг
Өндөр 30,2
Эзлэх талбай 54606 м.кв
Дууссан огноо 2018.06.12
Оюу Толгой Бетон зуурмагийн үйлдвэр IV төсөл
Захиалагч "Премиум Конкрит" ХХК
  Жаковс (олон улсын төсөл)
Ажлын цар хүрээ  Цутгамал төмөр бетоны ажил
Байршил Ханбогд сум, Өмнөговь аймаг
Эзлэх талбай 4498,23 м.кв
Дууссан огноо 2018.06.12
Оюу Толгой Бетон зуурмагийн үйлдвэр IV төслийн гэрээт ажил
Захиалагч "Премиум Конкрит" ХХК
  Жаковс (олон улсын төсөл)
Ажлын цар хүрээ  Газар шорооны ухлага, буцаан дүүргэлтийн ажил 
Байршил Ханбогд сум, Өмнөговь аймаг
Эзлэх талбай 87984,67 м.куб
Дууссан огноо 2018.06.12
"Эрдэнэт" Баяжуулах фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн цогцолбор
Захиалагч "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК
Ажлын цар хүрээ Том ширхэгтэй хүдрийн агуулах байгууламж
Байршил Эрдэнэт хот, Орхон аймаг
Өндөр 44 м
Эзлэх талбай 4212 м.кв

 

"Эрдэнэт" Баяжуулах фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөл
Захиалагч "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК
Ажлын цар хүрээ Технологийн холбоос конвейр галарейн барилга
Байршил Эрдэнэт хот, Орхон аймаг
Урт 186,6 м
Эзлэх талбай 7014,2 м.кв
< 12