Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Оюу Толгой Бетон зуурмагийн үйлдвэр IV төслийн иж бүрэн зураг төсөл
Захиалагч "Премиум Конкрит" ХХК
  Жаковс (олон улсын төсөл)
Ажлын цар хүрээ   Иж бүрэн зураг төсөл 
Байршил Ханбогд сум, Өмнөговь аймаг  
Өндөр 1
Эзлэх талбай 5039 м.кв
Хугацаа 2017.03-2018.06
АШУҮИС-ийн сургалтын бааз эмнэлэг
Захиалагч БСШУЯ, Монгол Улс
  Ямашита Секкей ХХК, Азуса Секкей ХХК, Япон улс 
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхрын тоо 3
Нийт талбай 16900 м.кв
"Эрдэнэт" Баяжуулах фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөлийн цогцолбор
Захиалагч "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК
Ажлын цар хүрээ Том ширхэгтэй хүдрийн агуулах байгууламж
Байршил Эрдэнэт хот, Орхон аймаг
Өндөр 44 м
Эзлэх талбай 4212 м.кв

 

"Эрдэнэт" Баяжуулах фабрикийн өөрөө нунтаглах хэсгийн өргөтгөл
Захиалагч "Эрдэнэт Үйлдвэр" ХХК
Ажлын цар хүрээ Технологийн холбоос конвейр галарейн барилга
Байршил Эрдэнэт хот, Орхон аймаг
Урт 186,6 м
Эзлэх талбай 7014,2 м.кв
Хүнсний бөөний төвийн хөргөлттэй агуулах
Захиалагч "Сэрүүн Шим" ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил   Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил Улаанбаатар хот
Давхар 1
Нийт талбай 3746 м.кв