Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
Оюу Толгой Бетон зуурмагийн үйлдвэр IV
Захиалагч "Премиум Конкрит" ХХК
  Жаковс (олон улсын төсөл)
Ажлын цар хүрээ  Төслийн менежмент, Барилга угсралтын менежмент 
Байршил Ханбогд сум, Өмнөговь аймаг
Өндөр 30,2
Эзлэх талбай 54606 м.кв
Дууссан огноо 2018.06.12
Уурхайн төслийн ТЭЗҮ-ийн туслах судалгаа

Тус төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажилбарууд:

 • Барилгын ажлын урьдчилсан өртөг
 • Дэд бүтцийн судалгаа, өртөг
 • Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө
 • Барилгын ажлын мастер график
 • Бетон, газар шорооны ажлын урьдчилсан тоо хэмжээ
 • Шатахууны урьдчилсан тоо хэмжээ
 • Барилгын тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт
 • Барилгын ажиллах хүчний төлөвлөлт
Буянт-Ухаа II-2 төсөл

Тус төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажилбарууд:

 • Гэрээний нөхцлүүд
 • Ерөнхий гүйцэтгэгчийн тендерийн материал
 • Мастер график
 • Урьдчилсан төсөв
 • Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө
2 ш, 20 давхар тансаг зэрэглэлийн орон сууцны барилгын төсөл

Тус төслийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажилбарууд:

 • Ерөнхий гүйцэтгэгчийн тендерийн материал
 • Урьдчилсан төсөв
Үндэсний хурлын танхим, зочид буудлын цогцолбор барилга
Захиалагч "Шинэхэн Групп" ХХК
Ажлын цар хүрээ Төслийн менежмент
Байршил Улаанбаатар хот
Давхарын тоо 9
Эзлэх талбай 70080 м.кв