Ажил үйлчилгээ
-

Төслийн менежмент

-

Барилга угсралт ба Барилга угсралтын менежмент

-

Зураг төсөл ба Зураг төслийн менежмент

-

Мэргэжилтнүүд

Товчхон

ПиСиДиПи ХХК нь 2013 оны 1 дүгээр сард Барилгын төслийн менежмент, Зураг төсөл болон Барилга угсралтын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан үндэсний зөвлөх компани юм.

Бид байгуулагдсанаасаа хойш дотоодын болон олон улсын 50 гаруй төсөлд амжилттай оролцон, Захиалагчийн хүлээлтийг хангасан шилдэг гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгөөд байна. 

Бидний зорилго

Бид үндэсний инженеринг болон барилгын компани байж, барилгын төслийн зөвлөх, зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт болон барилга угсралтын ажил үйлчилгээний шилдэг уламжлалыг дотоод, гадаадад хэрэгжүүлэн ажиллана.