PCDP LLC

Захиалагчид & Түншүүд

Бид Захиалагч, Үйлчлүүлэгч, Түншүүд Та бүхнээрээ болон хамтдаа цогцлоон сүндэрлүүлсэн хамтын ажиллагаагаараа бахархдаг. Та бидний хамтын ажиллагаа нь БИДНИЙ ХАМТЫН АМЖИЛТ билээ.

Бидэнд амжилтанд хүрэх төдийгүй өсөж дэвжих боломжийг олгодог Захиалагчид, Үйлчлүүлэгчид, Түншүүддээ талархлаа илэрхийлье.

Манай компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь Захиалагчийн зүгээс төсөлд тавих чанар, хугацаа, төсөв болон тэдний хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан төслийн судалгааны үе шатнаас эхлэн иж бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх үе шатны үйл ажиллагаа болон түүний аль нэг үе шатны ажлыг Захиалагчид хамгийн бага ачаалалтайгаар, хамгийн бага эрсдэлтай байхаар төлөвлөн удирдах, гүйцэтгэлийг хянахад чиглэдэг.