PCDP LLC

Цогц үйлчилгээ

Архитектур ба Инженерийн зураг төсөл

Барилгын иж бүрэн зураг төсөл, архитектур, барилга бүтээц, халаалт агаар сэлгэлт, ус хангамж ариутгах татуурга, цахилгаан, холбоо дохиолол, автоматжуулалтын зураг төслүүд, Зохиогчийн хяналтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

Төслийн менежмент

Барилга угсралтын үйл ажиллагааг цогцоор нь төлөвлөн, мэргэжлийн өндөр түвшинд удирдан зохион байгуулж, барилгын талбайд байнгын хяналт тавьж хамтран ажилласнаар төлөвлөгдсөн цаг хугацаанд, баталгаатай, чанартай ажлыг Захиалагчид хүлээлгэж өгнө.

Зам, гүүрийн байгууламжийн зураг төсөл

Зам, гүүрийн байгууламжийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах, Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах ажил үйлчилгээг үзүүлнэ.

Зөвлөх үйлчилгээ

Бид төслийн эхний өдрөөс эхлэн мэргэжлийн Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд бие даасан зөвлөх компани болон захиалагч, хөрөнгө оруулагчийн зөвлөх байр сууринаас хамтран ажиллана.

Манай компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь Захиалагчийн зүгээс төсөлд тавих чанар, хугацаа, төсөв болон тэдний хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан төслийн судалгааны үе шатнаас эхлэн иж бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүх үе шатны үйл ажиллагаа болон түүний аль нэг үе шатны ажлыг Захиалагчид хамгийн бага ачаалалтайгаар, хамгийн бага эрсдэлтай байхаар төлөвлөн удирдах, гүйцэтгэлийг хянахад чиглэдэг.

Мэргэшсэн чиглэл

Ажлын салбарууд