PCDP LLC

Мэргэжлийн хамт олон

Манай компани нь Зураг төсөл, Барилга угсралт, Төслийн менежментийн чиглэлээр өргөн хүрээний үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, технологи бүхий туршлагатай мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Монголдоо томоохон инженерингийн баг юм.

Бид ажилтнуудынхаа мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, шинэлэг санаа, шилдэг туршлагыг хэрэгжүүлэхийг зорилгоо болгодог бөгөөд залуу боловсон хүчнээр багаа өргөжүүлж, тэдний тасралтгүй хөгжлийг хангаж ажилладаг.

Архитектор & Инженерүүд

50+

Зөвлөхүүд

9

Мэргэшсэн инженерүүд

18

Бусад мэргэжилтнүүд

10+

Зураг төслийн удирдлагын газар

Төслийн удирдлагын газар

Зам, гүүрийн байгууламжийн зураг төслийн алба

Үйл ажиллагааг дэмжих албадууд

Мэргэжилтнүүд

Төслийн менежмент

 • Төслийн менежер
 • Гэрээний менежер
 • Гэрээ төсвийн инженер
 • Баримт бичиг хяналтын ажилтан
 • Барилга угсралтын менежер
 • Төлөвлөлтийн инженер
 • Талбайн инженер
 • Заслын ахлахууд
 • Чанарын хяналтын инженерүүд
 • Талбайн инженерүүд (чиглэл бүрээр)
 • Хяналтын инженерүүд (чиглэл бүрээр)
 • Төсөвчин
 • Гэрээ төсвийн ажилтнууд
 • Техникч

Зураг төслийн мэргэжилтүүд

 • Зургийн төслийн менежер
 • Зургийн ахлахууд
 • Архитекторууд
 • Барилгын болон Барилга бүтээцийн зургийн инженерүүд
 • Цахилгааны зургийн инженер
 • ХАС-ийн зургийн инженерүүд
 • УХАТ-ын инженерүүд
 • Мэдээлэл технологи, холбоо дохиоллын зургийн инженер
 • Автоматжуулалтын зургийн инженер
 • Галын дохиоллын зургийн инженер
 • Баримт бичиг хяналтын ажилтан