PCDP LLC

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

Мэргэшсэн хамт олон

Бид захиалагчийн хүсэл төсөөллийг хүндэтгэж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэн олон улсын жишигт хүрэхүйц зураг төсөл гүйцэтгэхээр хичээн ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчийн шалгуур, үзүүлэлтүүд, түүнчлэн Монгол Улсын норм, код, стандартын дагуу инженерийн дизайн, нарийвчилсан BOQ-ийн иж бүрэн багцыг боловсруулж, Захиалагч болон холбогдох байгууллагуудаас шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг авна.

Та төсөөллөө бодит болгоход бидэнд итгэдэг бөгөөд бид энэ итгэлийг үнэлдэг.

STR Engineer

Туршлага

Ажил үйлчилгээ

 • Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах
 • Хуримтлуулагч замын зураг төсөл боловсруулах
 • Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл
 • Гүүр, туннелийн зураг төсөл боловсруулах

Зам, гүүрийн байгууламжийн зураг төсөл

 • Авто замын гүүр
 • Төмөр замын гүүр
 • Явган зорчигчийн гүүр
 • Хоолой
 • Туннел
 • Гүүрийн судалгаа, тооцоо
 • Хоолойны судалгаа