PCDP LLC

Олимпийн явган зорчигчийн гүүр

Захиалагч: Хятадын төмөр замын 20-р товчоо
Эзлэх талбай: 1080 м кв
Ажлын цар хүрээ: Зураг төсөл, Тоо хэмжээ
Гүйцэтгэсэн огноо: 2022
Байршил: Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Төмөр замын гүүр, хоолой

Захиалагч: Монголиантранс Лайн ХХК
Эзлэх талбай: Гүүр 500 м & 223 км төмөр зам дагуух хоолойнууд
Ажлын цар хүрээ: Зураг төсөл, Тоо хэмжээ
Гүйцэтгэсэн огноо: 2022
Байршил: Зүүнбаян, Хатанбулаг, Хөвсгөл сумдууд, Дорноговь аймаа

Төмөр зам, авто замын уулзварын гүүр

Захиалагч: Урбан Девелопмент Консалтинг 
Эзлэх талбай: 1448.7 м кв
Урт: 34.68 м
Ажлын цар хүрээ: Зураг төсөл, Тоо хэмжээ
Гүйцэтгэсэн огноо: 2021
Байршил: Цогтцэций, Өмнөговь аймаг

Хүчитгэсэн төмөр бетон гүүрнүүд

Захиалагч: Заг Инженеринг ХХК
Урт 65 м & 32 м
Ажлын цар хүрээ: Зураг төсөл, Тоо хэмжээ
Гүйцэтгэсэн огноо: 2021
Байршил: Ханбогд, Өмнөговь аймаг